Podnikové IS, SW, programování, HW, sítě

Informace o nás

Naší nosnou činností je dodávka podnikových informačních systémů. Orientujeme se na menší a střední firmy, kterým nabízíme nejen prvotní instalaci SW, ale i následný servis od aktualizací přes poradenství po programování rozsáhlých oborových a uživatelských řešení.

Nabízíme implementaci a výše uvedenou podporu k následujícím produktům:

Pro prostředí DOS (příp. Windows)

- ASŘ ZPoK (EPOS-OK, SoftTeam, Software OK)
- Profes (Software OK)
- Integro (Integodat)
- Účto  (Tichy & spol.)

 Pro prostředí Windows

- SIDUS (EPOS-OK, SoftTeam)
- IMES (Software OK)

Rovněž vítáme navázání spolupráce s dalšími výrobci obdobného SW. Respektujeme volbu zákazníka a nabízíme naše služby při integraci různých systémů s našimi. Pro vývojáře těchto jiných řešení není efektivní se zabývat programováním specializovaných modulů kvůli několika málo klientům. Vhodnější je sladit jejich produkt s již existujícím.


Pokud máte zájem o bližší informace, najdete spojení na nás v kontaktech. 

Z historie do současnosti

Naše firma působí v oboru informačních systému přes 10 let a naši zaměstnanci dokonce i více než 20 let. Za tuto dobu se změnilo mnohé. Od změny politického systému u nás, přes technologickou revoluci v mnoha oborech až třeba po globalizaci hospodářství. To s sebou nutně nese i proměnu způsobu zpracování účetních a ekonomických informací hospodářských subjektů.

Na počátku éry hromadného zpracování dat na systémech EC a SMEP bylo servisní zpracování často nutností kvůli vysoké ceně výpočetní techniky, nyní osloví malé firmy a živnostníky pro vysokou cenu administrativní práce. Vlastní zpracování volí subjekty, které chtějí operativně využívat uložené informace pro efektivnější řízení svých ekonomických aktivit. Co mají však tyto rozdílné přístupy společného je to, že oba potřebují kvalitní programový produkt.

Jsou produkty, které svojí nadčasovostí dokázaly úspěšně přežít i do dnešní doby a dokonce ovlivnily vývoj mnoha dalších. Typickým příkladem může být ASŘ ZPoK (pro účetnictví, dříve podvojné účetnictví) nebo program Účto (pro daňovou evidenci, dříve pro jednoduché účetnictví). Přestože se tyto programy nadále vyvíjí, autoři paralelně vytvářejí nové technologicky modernější systémy. Toto lze dokumentovat na ASŘ, které bylo předstupněm nových systémů jako např. SIDUS vytvořený v prostředí 4D nebo IMES v Borland Delphi a Microsoft SQL.

Ať už tedy potřebujete uvést do života systém postavený na osvědčené platformě DOSu nebo vyspělý moderní systém pro Windows, můžete se s důvěrou obrátit na naši firmu.

Naši uživatelé

Typický uživatel námi nabízených produktů a služeb je menší a střední firma v oborech:

- obchodní činnost
- zemědělství
- potravinářství
- stavebnictví
- servisní organizace
- účetní firmy
- školství

Naši zákazníci oceňují široké spektrum služeb a zboží, které jim nabízíme za velice výhodné ceny.

Kontakt

okdata@okdata.cz

Sportovní 1, Prostějov, 796 01

+421 582 335 668 Více v nabídce Kontakt.

Vyhledávání

 

199

Počítadlo

© 2008 OK Data. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode